40 dagars fastan

Jesu fasta i öknen varade 40 dagar. Vissa fastar 50 dagar. Vad är rätt och göra? varför? Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är…

Mer

Trosundervisning

Måste man komma alltid till trosundervisning? Undervisning i kristen tro hjälper oss att förstå och närma oss Jesus Kristusoch på så sätt bli bättre människor och komma närmare heligheten. Måletmed vårt liv är att bli helgon och förenas med Gud.

Mer

Abort

Är det fel att göra abort ifall man verkligen måste? Kyrkans läran är alltid att värna, skydda och helga livet. Många blandar ihop och säger att kyrkan är emot det ena eller det andra, men kyrkan är FÖR livet och inte tvärtom.I Katolska kyrkans…

Mer

Karma

Kan man som kristen ”tro” på karma? Att tro på själva filosofin att man får tbx goda / dåliga gärningar? Karma är en del av en annan religion / trosuppfattning och därmed har inget med den kristna läran och tron att göra. Jesus lär…

Mer

Prästskapet f. Antonius

Hur gammal var du när du gick i prästskola? Prästutbildningen är universitetsstudier och är akademiska. Man läser tre år filosofi och tre år teologi. I utbildningen ingår även en hel del psykologikurser, sociologi, kyrkorätt (juridik) samt en hel del praktik. Det tar alltså ca…

Mer

Livet & Döden

Varför föds vi men ändå ska dö sen? Vart hamnar vi sen? Gud ger oss livet som en gåva. Han skapar oss av kärlek, för att han älskaross och Han vill att under vårt liv ska lära känna Honom och älska varandra för att…

Mer

Diakoner

Vad är skillnaden mellan diakoner som bär kors och de som har på sig den röda stolan? De som bär kors på sig är egentligen ”lektorer” alltså de som har biskopenseller prästen uppdrag att läsa en läsning under Mässan. De som har stola runt…

Mer

Vägen till frälsning

Att de som inte tar det inte får evigt liv, vilket skulle betyda att det är enda vägen till frälsning? Jesus säger ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadernutom genom mig” (Joh 14:6) Detta är vår kristna tro. Alla som tror…

Mer

Bibelversen om tatueringar

Bibelversen om tatueringar, gäller den även idag eller bara då? Vår kropp är en gåva från Gud och som Jesus säger den helige Andes tempel.Därför ska vi ta hand om vår kropp. Om att tatuera sig brukar jag personligen säga att är du 100000%…

Mer