Trosundervisning

Måste man komma alltid till trosundervisning?

Undervisning i kristen tro hjälper oss att förstå och närma oss Jesus Kristus
och på så sätt bli bättre människor och komma närmare heligheten. Målet
med vårt liv är att bli helgon och förenas med Gud.