Kallelsedagen

Den 18 september var en stor och lyckad dag för ungdomsföreningen “Kaldeiska Ungdomar i Södertälje”. Det var en speciell dag, nämligen “Kallelsedagen”! Kallelsedagens syfte i år var att deltagarna skulle hitta sig själva genom fyra olika personligheter som fyra olika föreläsare höll föredrag om. Föreläsarna var inga mindre än Jim Lagerlöf, Tomas Ekenberg, Fader Peder Bergqvist, Syster Veronica.

Personligheterna som redovisades är nomad, pingvin, pilgrim samt social assistens, dessa har olika karaktäristiska drag som varje enskild person kan relatera till. Dagen bestod även av små aktiviteter såsom mingelbingo, där deltagarna gick runt och lärde känna varandra ännu mer och även workshops, där deltagarna höll diskussioner om de olika personligheterna.