Pingst

Första läsningen: Apg 2:1-21 När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av…

Mer

Sjunde påskveckan

Första läsningen: Apg 1:15-26 En dag vid den tiden tog Petrus till orda inför bröderna – omkring 120 personer var samlade – och sade: ”Mina bröder, de ord i skriften skulle uppfyllas som den heliga anden lät David säga om Judas, han som blev vägvisare…

Mer

Kristi Himmelfärdsdag

Första läsningen: Apg 1:6-12 De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft…

Mer

Sjätte påskveckan

Första läsningen: Apg 10:1-8 I Caesarea fanns en man som hette Cornelius, officer vid Italiska bataljonen. Han var from och gudfruktig liksom alla i hans hus, gav rikligt med allmosor till judarna och bad alltid till Gud. En dag på eftermiddagen såg han tydligt i en…

Mer

40 dagars fastan

Jesu fasta i öknen varade 40 dagar. Vissa fastar 50 dagar. Vad är rätt och göra? varför? Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är…

Mer

Trosundervisning

Måste man komma alltid till trosundervisning? Undervisning i kristen tro hjälper oss att förstå och närma oss Jesus Kristusoch på så sätt bli bättre människor och komma närmare heligheten. Måletmed vårt liv är att bli helgon och förenas med Gud.

Mer

Abort

Är det fel att göra abort ifall man verkligen måste? Kyrkans läran är alltid att värna, skydda och helga livet. Många blandar ihop och säger att kyrkan är emot det ena eller det andra, men kyrkan är FÖR livet och inte tvärtom.I Katolska kyrkans…

Mer

Karma

Kan man som kristen ”tro” på karma? Att tro på själva filosofin att man får tbx goda / dåliga gärningar? Karma är en del av en annan religion / trosuppfattning och därmed har inget med den kristna läran och tron att göra. Jesus lär…

Mer

Prästskapet f. Antonius

Hur gammal var du när du gick i prästskola? Prästutbildningen är universitetsstudier och är akademiska. Man läser tre år filosofi och tre år teologi. I utbildningen ingår även en hel del psykologikurser, sociologi, kyrkorätt (juridik) samt en hel del praktik. Det tar alltså ca…

Mer

Livet & Döden

Varför föds vi men ändå ska dö sen? Vart hamnar vi sen? Gud ger oss livet som en gåva. Han skapar oss av kärlek, för att han älskaross och Han vill att under vårt liv ska lära känna Honom och älska varandra för att…

Mer