Första söndagen av bebådelsen

Första läsningen: 1 Mos 17:1-7 När Abram var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sade: ”Jag är Gud den Väldige. Håll dig alltid till mig och var oförvitlig. Jag skall instifta ett förbund mellan mig och dig och göra din ätt övermåttan talrik.” Då…

Mer

Tredje söndagen i kanonisering av kyrkan

Första läsningen: 4 Mos 7:1-11 När Mose hade rest boningen smorde han den och helgade den och alla dess tillbehör liksom också altaret med alla dess tillbehör. Allt detta smorde och helgade han. Därefter infann sig Israels hövdingar, som var familjeöverhuvuden, stamhövdingar och ledare för…

Mer

Andra söndagen i kanonisering av kyrkan

Första läsningen: 2 Mos 40:1-16 Herren talade till Mose: Den första dagen i den första månaden skall du resa boningen, uppenbarelsetältet. Där skall du ställa arken med förbundstecknet, och du skall avskärma den med förhänget. Du skall sätta in bordet och duka det. Bär sedan in…

Mer

Alla Helgons Dag

Var som de heliga – högtidsfirande av Alla Helgonas dag. Under ledning av hans excellens Ärkebiskopen Saad Sirop Hanna hölls en ärofylld kväll med meditation och psalmsånger i Jungfru Marias Kyrkan för Kaldéer. En stor skara av troende närvarade och deltog under högtidsfirandet som…

Mer

Första söndagen i kanonisering av kyrkan

Första läsningen: Jes 6:8-13 Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?” Jag svarade: ”Jag, sänd mig!” Då sade han:” Gå och säg till detta folk:’ Ni skall höra men ingenting förstå, ni skall se men ingenting…

Mer