Kyrkans arbetsgrupper

Kyrkans arbetsgrupper är en pelare i den fungerande kyrkan och en plats för alla människor. arbetsgrupperna arbetar mot ett mål: att bygga en mogen människa, trogen kristen och en budbärare i samhället.

Möjlighet att
känna sig kristen

Våra arbetsgrupper är inte bara levande celler i kyrkan utan också i samhället, eftersom deras medlemmar är belägna i olika positioner i samhället.

Arbetsgrupperna har ett gemensamt mål, som syftar till att hjälpa sina medlemmar att främja dygdens dygder, närma sig Gud och arbeta för att reformera samhället med goda råd och bra vägledning.

Arbetsgrupperna är “en rörelse i ett kristet liv” för en grupp vars medlemmar valde att fördjupa sig i sin kristna tro för att återuppliva den med övertygelse och sprida den i deras dagliga liv.

Mar Toma kören

"

Kören har en viktig kyrklig och pastoral roll i syfte att återuppliva kyrkans och församlingens liv i dess bön och tillbedjan. Körens roll är banbrytande och ledande, en speciell roll i låtar.

Barnkör

Familjekommittén

Jesu heliga hjärta gruppen