Nyheter

Följ de senaste nyheterna om kyrkans aktiviteter här i Sverige och världen

Kallelsedagen

Den 18 september var en stor och lyckad dag för ungdomsföreningen “Kaldeiska Ungdomar i Södertälje”. Det var en speciell dag, nämligen “Kallelsedagen”! Kallelsedagens syfte i år var att deltagarna skulle hitta sig själva genom fyra olika personligheter som fyra olika föreläsare höll föredrag om. Föreläsarna var inga mindre än Jim Lagerlöf, Tomas Ekenberg, Fader Peder Bergqvist, Syster Veronica. Personligheterna som redovisades är nomad, pingvin, pilgrim samt social assistens, dessa har olika karaktäristiska drag som varje enskild person kan relatera till. Dagen bestod även av små aktiviteter såsom mingelbingo, där deltagarna gick runt och lärde känna varandra ännu mer och även

Läs mer »
Barndagen

En dag fylld med kärlek, lekar, skoj, gemenskap, tävlingar, kärlek och massa annat. Detta var dagen av 5 juni. Denna dag var gjord för barnen som förgyller Kyrkan med dess hopp om en fortsatt god framtid. Som ett sommaravslut efter de upplysande och underbara tiderna med deras katekesledare och lärare, fick de tillbringa en fantastisk dag med dem ute i solen. På samma sätt som barnen förgyller våra dygn, förgyllde vi deras med att bjuda dem på roliga, intensiva, underhållande och roande lekar ute på Kyrkans parkering. Sannerligen, hade de en underbar dag då man såg de breda leenden, de

Läs mer »
Vår tro förde oss närmare Gud

Vi kommer till kyrkan för att delta i mässan, för eukaristin är kulmen av det kristna livet. Eukaristin livnär det andliga och själsliga inom oss, precis som mat är näringen för vår kropp. Ingenting kan skilja oss från att ta del av ta Kristi kropp (blod), varken i svårigheter eller i sjukdom och inte heller i nöd eller i lidande. Eukaristin ger oss styrkan och glädjen att fortsätta vår livsresa. Kyrkan betyder för oss: skeppet som leder oss till ett säkert land. Det är taket som förenar oss som bröder och systrar, som vi delar tillsammans utifrån en personlig relation

Läs mer »
Adventsbön i pandemins tid

                            Adventsbön i pandemins tid Kom, Herre Jesus Kristus, till vår värld som hungrar och törstar efter dig, vår Frälsare. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem. Kom och förnya jordens ansikte, befria oss från hat och förtryck, från sjukdom och nöd. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem. Kom och upprätta de betryckta och sörjande, ge oss nytt mod och ny kraft. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem. Kom och skapa i oss ett nytt hjärta som brinner av kärlek till dig och vår nästa. Trösta,

Läs mer »
Påven Franciskus
Påven Franciskus besöker Iraq 2021

Väldigt glädjande nyheter Heliga stolen tillkännagav idag nyheten om påven Franciskus besök till Irak. På inbjudan av hans salige kardinalen Louis Raphael Sako , skall hans helighet påven Franciskus besöka Irak under tidsperioden 5 – 8 mars 2021. Påvens besök avser flera städer: huvudstaden Bagdad, staden Ur , Erbil i Kurdistan regionen, staden Mosul och staden Qaraqosh i Nineveh-slätten. Irak har varit landet med de första civilisationer, moral och lagar. Och har varit vaggan för de största fäderna och profeterna med de vackraste sidorna i Bibeln. Jungfru Maria Kyrkan riktar stolt sina hjärtliga gratulationer till Irak, kyrkorna i Irak och

Läs mer »
Alla Helgons Dag

Var som de heliga – högtidsfirande av Alla Helgonas dag. Under ledning av hans excellens Ärkebiskopen Saad Sirop Hanna hölls en ärofylld kväll med meditation och psalmsånger i Jungfru Marias Kyrkan för Kaldéer. En stor skara av troende närvarade och deltog under högtidsfirandet som omfattade böner, meditation om helighetens betydelse och psalmsånger på båda Kaldéiska och arabiska språket. Psalmsångerna leddes av den eminenta kören S:t Tomas Kören , och kära maestron Yousef Kaktoma. Må Jesus välsigna och beskydda er alla i dessa svåra tider, Amen! Heligheten, i sin ursprungliga betydelse, är ett obegränsat förtroende för Guds nåd, som är större

Läs mer »
Familjeträff

Under lördagen den 3 Oktober hölls en familjeträff i Jungfru Maria kyrkan där kvällens undervisning handlade om kristendomen inom familjen. Kvällens föreläsare var Biskop Saad Sirop Hanna som höll en föreläsning för de kära familjer som närvarade som fokuserade om den kristna läran i familjen, onda problem som kan förekomma och Guds existens – kulturella och intellektuella utmaningar. Mötet inleddes med böner och psalmläsning, samt läsningar från Matteus evangeliet 4:(23-25). Bönerna avslutades med Fader vår och en bön till Jungfru Maria. “Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud, och alla som älskar har fötts av Gud.

Läs mer »
“Kallelsedagen” en dag för de kaldeiska ungdomar i Södertälje

Lördagen den 5e september höll de kaldeiska ungdomar i Södertälje ett event som pågick under hela dagen i Jungfru Maria kyrkan i Södertälje. Denna dagen bestod av diskussioner och workshops med temat “kallelsedagen” tillsammans med syster Sophie, broder Stefan, fader Andreas, Magnus och Lisa, sist men inte minst leddes denna dag av vår biskop Saad Sirop. Biskopen Saad Sirop berättade även om sin bok “bortförd i Irak” under denna dag. Många unga män och kvinnor var inbjudna från olika ungdomsföreningar i Stockholm och vi var väldigt nöjda med deras närvaro och deltagande. Herren välsignar alla och tack till alla som

Läs mer »
Pandemin: orsakat fattigdom bland 100 miljoner människor

Fattigdomsviruset. Hur många gånger under den här pandemin har vi inte hört detta uttryck. Precis som vi har gjort framsteg mot förverkligandet av ett vaccin mot Covid-19. Läkare och forskare har varit huvudpersonerna i ett oavbrutet arbete i månader. Frågan är om politiker har ansträngt sig lika mycket för att hitta ett annat vaccin, mot likgiltigheten. Upprepade gånger sedan pandemin bröt ut har påven påmint om att vi inte får släppa blicken från de fattiga.   Påven Franciskus “Vi står inför en allvarlig livsmedelskris. Det beräknas att i slutet av 2020 finns det 121 miljoner fler människor som riskerar att

Läs mer »
Kyrkoträff för arbetsgrupper

Igår, måndag den 31 augusti, sammankallade hans höghet Biskop Saad Sirop Hanna, kyrkans olika aktiva grupper, styrelsemedlemmar och andra gemenskaper.  Inledande delen välkomnade Biskop Saad Sirop Hanna alla närvarande, följt av 15 min av böner, bibelstycken samt  psalmer.  Andra delen bestod av det fria ordet där alla tillgavs möjlighet att uttrycka och utvärdera hur kyrkan påverkats och som fortfarande påverkas av den rådande pandemin. Där lyftes många positiva områden som kyrkan hanterat med försiktighet, omtanke och respekt i att följa och förhålla sig till de giva restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Det lyftes upp även andra delar utifrån utvecklingsområden för kyrkans grupper

Läs mer »