Alla Helgons Dag

Var som de heliga – högtidsfirande av Alla Helgonas dag. Under ledning av hans excellens Ärkebiskopen Saad Sirop Hanna hölls en ärofylld kväll med meditation och psalmsånger i Jungfru Marias Kyrkan för Kaldéer. En stor skara av troende närvarade och deltog under högtidsfirandet som omfattade böner, meditation om helighetens betydelse och psalmsånger på båda Kaldéiska och arabiska språket. Psalmsångerna leddes av den eminenta kören S:t Tomas Kören , och kära maestron Yousef Kaktoma. Må Jesus välsigna och beskydda er alla i dessa svåra tider, Amen!

Heligheten, i sin ursprungliga betydelse, är ett obegränsat förtroende för Guds nåd, som är större än våra synder och är den enda som kan lyfta den troende från syndens fall. Den heliges liv är en hymn av kärlek som höjs upp till Gud och hans barmhärtighet, som tillkännager att Guds kärlek och barmhärtighet segrar över synden.

Heligheten är en gåva från Gud, som kräver en inre villighet och beredskap baserad på öppenhet för gudomlig nåd. Heligheten är ett liv som betonar existensens företräde framför handling, företräde för att ge över att ta och förmågan att vara frikostig över det indoktrinerande. Helighet i kristendomen är inte en moralisk eller laglig handling utan snarare en eukaristisk ande, vilket är tacksägelsens svar för Guds nåd som han gav oss i Kristus. Denna tacksägelse kännetecknas av givmildhet och glädje. Helgonet är en människa som aldrig tröttnar på att upprepa: ”Jag är inte, herre, min gud, utan du”.