Sjätte söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 2:1-5 Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son. Den dag skall komma då berget med Herrens tempelstår där orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk skall strömma dit, folkslag i mängd…

Mer

Femte söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 1:21-31 Ack, en sköka har hon blivit, den trofasta staden, hon som var uppfylld av rätt, en boning för rättfärdighet -nu bor det mördare där. Ditt silver har blivit slagg, ditt vin är utspätt med vatten. Dina sturska stormän är tjuvars…

Mer

Fjärde söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 1:2-6, 16-17 Hör, him­mel, och lyss­na, jord! Her­ren ta­lar. Barn har jag fost­rat och vårdat, men nu har de bru­tit med mig. Ox­en känner sin hus­bon­de och åsnan sin her­res krub­ba, men Is­ra­el känner in­te sin her­re, mitt folk har ing­et…

Mer

Barndagen

En dag fylld med kärlek, lekar, skoj, gemenskap, tävlingar, kärlek och massa annat. Detta var dagen av 5 juni. Denna dag var gjord för barnen som förgyller Kyrkan med dess hopp om en fortsatt god framtid. Som ett sommaravslut efter de upplysande och underbara…

Mer

Tredje söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 1:1-9 Detta är de syner om Juda och Jerusalem som Jesaja, Amos son, såg när Ussia, Jotam, Achas och Hiskia regerade i Juda. Hör, himmel, och lyssna, jord! Herren talar. Barn har jag fostrat och vårdat, men nu har de brutit…

Mer

Kristi kropps högtid

Första läsningen: Mal 1:6-11 En son visar aktning för sin far och en tjänare för sin herre. Men om jag är fader, var är aktningen för mig? Om jag är herre, var är vördnaden för mig? Det säger Herren Sebaot till er präster, ni…

Mer