Kärlek och Glädje

Kärlek och Glädje är en gemenskap av grupp individer som grundades ursprungligen i Irak år 1986. Kärlek och glädje fick sitt fotfäste i Sverige år 2006 och har sedan dessa florerat Gemenskapen med en sammanhållning byggd på tro, engagemang, kärlek och glädje för dess medlemmar. Gemenskapen Kärlek och Glädje stöds av och andas genom den Kalediska Jungfru Maria Kyrkan i Södertälje. Kärlek och glädje gemenskapen består av 22 personer i olika åldrar, unga och Vuxna, med olika diagnoser och funktionsvariationer.  Gemenskapen drivs på ett ideellt initiativ av ca 16 stycken styrelsemedlemmar som arbetar för att de  ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska alltid vara en del av kyrkan. Deras delaktighet och närvaro är kyrkans symbolik för ljuset, hoppet och givetvis kärleken och glädjen. I gemenskapen skapas det aktiviter i form av mässor, gudstjänster,  föreläsningar, nöjesutflykter, fester och andra roliga aktiviter som är mer inriktade inom dans, lek och andra nöjen.
Gemenskapen Kärlek och Glädje har träffar i form av aktivitet och evenemang minst 1 gång i månaden. Aktivitetens innehåll föregås alltid med en start av andlig aktivitet/mässa/Gudtjänst/föreläsning och som därefter avslutas med dans, lek och en gemensam måltid.
Andra uppskattade initiativ för Gemenskapen Kärlek och Glädje är det årligen återkommande Jul och Nyårsfirandet,  Påskfirandet, teaterföreställningar och många andra forum som drivs av den Kalediska kyrkan där Gemenskapen Kärlek och Glädje får vara med och delta i.
Styrelsemedlemmarna träffas varannan vecka för att följa årsplaneringen som upprättas varje år avseende genomförandet av evenemangen och aktiviteterna för Gemenskapen Kärlek och Glädje.