Kallelsedagen

Dagen bestod av diskussioner och workshops med temat “kallelsedagen”

Läs mer
Presskommittén

Första kommunionen 2020

Vi är ständigt inbjudna att bli kvar vid denna nådens källa som Jesu öppnade Hjärta är, där nådens blod och livgivande vatten ständigt flödar fram.

Läs mer
Kardinal Anders Arborelius

Jesu Hjärtas dag

Vi är ständigt inbjudna att bli kvar vid denna nådens källa som Jesu öppnade Hjärta är, där nådens blod och livgivande vatten ständigt flödar fram.

Läs mer
Familjeträff

´´Katekesen inom familjen´´

Kvällens föreläsare var Biskop Saad Sirop Hanna som höll en föreläsning för de kära familjer som närvarade som fokuserade om den kristna läran i familjen, onda problem som kan förekomma och Guds existens - kulturella och intellektuella utmaningar. "Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud, och alla som älskar har fötts av Gud. Den som inte älskar känner inte Gud, för Gud är kärlek." Johannes 1:(4-16)

Läs mer

Om oss

Vi kaldéer från öst (Irak, Syrien, Turkiet och Libanon) har rötterna till den kaldeiska riten som accepterade kristendomen från aposteln St. Tomas. Det gjordes under det första århundradet e.Kr. av sina tjänare Mar Addai och Mar Mary som predikade i det heliga landet vår förfäder Abrahams land som uppfyllde Guds kallelse från landet Orr. Den kaldeiska kyrkan grundades i Mesopotamien där den har vuxit och nått Tibet och Indiens gränser. En gång i tiden nådde kyrkan i öst mer än 80 miljoner människor, men på grund av omständigheterna som den kaldeiska kyrkan genomgick, började invandringen sprida sig västerut, vilket pågår än

läs mer