Första söndagen i kanonisering av kyrkan

Första läsningen: Jes 6:8-13 Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?” Jag svarade: ”Jag, sänd mig!”  Då sade han: ”Gå och säg till detta folk:’ Ni skall höra men ingenting förstå, ni skall se men…

Mer

Andra söndagen av Mose

Första läsningen: Jes 40:18-28 Med vem vill ni jämföra Gud, vad vill ni likna honom vid? En gudabild som konstnären gjuter, som guldsmeden täcker med guld och förser med kedjor av silver? Man väljer trä som inte murknar och anlitar en skicklig konstnär, som kan…

Mer

Första söndagen av Mose

Första läsningen: Jes 40:1-8 Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem, kungör att hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad, att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar: Bana väg för Herren genom…

Mer

Tredje söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 32:1-8 Rättvist skall en gång en konung regera, furstar härska med rättfärdighet. Alla skall de vara som värn mot stormen och skydd mot slagregn. De skall vara som bäckar i öknen, som klippblockets skugga i solpinat land. Då skall de seendes…

Mer

Andra söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 30:15-22 Så sade Herren Gud, Israels Helige: Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.- Men ni ville inte.16Ni sade: ”Nej, på hästar skall vi flyga fram. ”Ja, hastig blir er flykt. ”På…

Mer

Första söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 31:1-9 Ve dem som drar ner till Egypten efter hjälp! De sätter sin lit till hästar, förtröstar på stridsvagnarnas mängd och den väldiga hopen av vagnskämpar. Till Israels Helige vänder de sig inte, de söker inte Herrens hjälp. Han är den…

Mer

Sjätte söndagen av sommaren

Första läsningen: Jes 30:1-7 Ve er, trotsiga söner, säger Herren. Ni genomför planer mot min vilja, ni sluter fördrag mot min önskan. Så hopar ni synd på synd. Utan att rådfråga mig far ni ner till Egyptenför att söka stöd hos farao, beskydd från…

Mer

Jungfru Marias upptagning i himmelen

Första läsningen: Apg 1:12-14 Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas,…

Mer