Första söndagen av Mose

Första läsningen: Jes 40:1-8 Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud.2Ge nytt mod åt Jerusalem, kungör att hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad, att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder.3En röst ropar: Bana väg för Herren genom öknen, gör…

Mer

Fjärde söndagen av korset & sjunde av Elia

Första läsningen: Jes 33:1-6 Ve dig som härjar men inte själv har härjats! Ve dig som förråder utan att själv ha blivit förrådd! När du härjat nog skall du själv härjas, när du slutat förråda blir du själv förrådd.2Herre, förbarma dig över oss, till…

Mer

Familjeträff

Under lördagen den 3 Oktober hölls en familjeträff i Jungfru Maria kyrkan där kvällens undervisning handlade om kristendomen inom familjen. Kvällens föreläsare var Biskop Saad Sirop Hanna som höll en föreläsning för de kära familjer som närvarade som fokuserade om den kristna läran i…

Mer

Andra söndagen av korset & femte av Elia

Första läsningen: Jes 26:1-9 Staden är vår styrka, till skydd har han skänkt den vallar och värn.2Slå upp portarna, låt det rättfärdiga folket dra in, ett folk som förblir troget.3Den som är ståndaktigskänker du trygghet, på dig förtröstar han.4Förtrösta alltid på Herren, ty Herren…

Mer