Första söndagen av Mose

Första läsningen: Jes 40:1-8 Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem, kungör att hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad, att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar: Bana väg för Herren genom…

Mer

Tredje söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 32:1-8 Rättvist skall en gång en konung regera, furstar härska med rättfärdighet. Alla skall de vara som värn mot stormen och skydd mot slagregn. De skall vara som bäckar i öknen, som klippblockets skugga i solpinat land. Då skall de seendes…

Mer

Andra söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 30:15-22 Så sade Herren Gud, Israels Helige: Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.- Men ni ville inte.16Ni sade: ”Nej, på hästar skall vi flyga fram. ”Ja, hastig blir er flykt. ”På…

Mer

Första söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 31:1-9 Ve dem som drar ner till Egypten efter hjälp! De sätter sin lit till hästar, förtröstar på stridsvagnarnas mängd och den väldiga hopen av vagnskämpar. Till Israels Helige vänder de sig inte, de söker inte Herrens hjälp. Han är den…

Mer

Sjätte söndagen av sommaren

Första läsningen: Jes 30:1-7 Ve er, trotsiga söner, säger Herren. Ni genomför planer mot min vilja, ni sluter fördrag mot min önskan. Så hopar ni synd på synd. Utan att rådfråga mig far ni ner till Egyptenför att söka stöd hos farao, beskydd från…

Mer

Jungfru Marias upptagning i himmelen

Första läsningen: Apg 1:12-14 Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas,…

Mer

Femte söndagen av sommaren

Första läsningen: Jes 28:14-22 Hör därför Herrens ord, ni som tar munnen så full, ni som härskar över detta folk i Jerusalem. Ni säger: ”Vi har slutit fördrag med döden, ett avtal med dödsriket: när stormfloden kommerskall den inte nå oss. Vi har gjort…

Mer

Fjärde söndagen av sommaren

Första läsningen: Jes 9:7-16 Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gränsför Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelseskall göra detta. Herren sände ett ord mot Jakob, hans…

Mer

Tredje söndagen av sommaren

Första läsningen: Jes 5:1-7 Jag vill sjunga en sång om min älskade vän, en sång om min vän och hans vingård. Högt uppe på en bördig sluttning hade min vän en vingård. Han luckrade upp den och plockade sten och planterade ädelt vin. Han…

Mer