Första söndagen i fastan

Första läsningen: Jes 58:1,6-9 Ro­pa ut det så högt du kan, låt din röst lju­da som en hornstöt, förkun­na för mitt folk de­ras brott, för Ja­kobs ätt de­ras synd. Nej, det­ta är den fas­ta jag vill se: att du los­sar orättfärdi­ga bo­jor, sli­ter sönder…

Mer

Sjunde söndagen efter Jesu dop

Första läsningen: Jes 42:5-8 Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden: Jag, Herren, har i min…

Mer

Sjätte söndagen efter Jesu dop

Första läsningen: Jes 63:7-16 Jag vill förkunna Herrens kärlek, prisa Herren för allt han gjort för oss, allt det goda han gjort för Israels folk i sin barmhärtighet och sin stora kärlek. Han sade: De är ju mitt folk, barn som aldrig sviker. Därför…

Mer

Femte söndagen efter Jesu dop

Första läsningen: Jes 48:12-20 Hör på mig, Jakob, Israel, som jag har kallat! Jag är Gud, jag är den förste och jag är den siste. Min hand lade jordens grund, min högra hand spände ut himlen. När jag kallade på dem stod de där….

Mer

Andra söndagen after Jesu dop

Första läsningen: Jes 45:11-18 Så säger Herren, Israels Helige, han som formar framtiden: Ställer ni frågor till mig om mina barn, ger ni mig order om mina händers verk? Det är jag som har skapat jorden och gjort människorna där. Jag har spänt upp…

Mer

Första söndagen efter Jesu dop

Första läsningen: 2 Mos 3:1-7 En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur…

Mer

Trettondedag jul

Första läsningen: Jes 4:2-6, 11:1-5 Den da­gen skall det som Her­ren låter växa va­ra en pryd­nad och en he­der för dem i Is­ra­el som räddats, och lan­dets gröda skall va­ra de­ras stolt­het och ära. Och den som är kvar i Si­on, den som spa­rats i…

Mer

Andra söndagen efter födseln

Första läsningen: 2 Mos 2:1-10 En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter, och hon blev havande och födde en son. Hon såg vilken fin pojke det var och höll honom gömd i tre månader. Sedan kunde hon inte gömma honom längre utan tog…

Mer

Första söndagen efter födseln

Första läsningen: 1 Mos 21:1-9 Herren glömde inte sitt löfte till Sara utan gjorde med henne så som han hade sagt. Hon blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, vid den tid som Gud hade förutsagt. Abraham gav sin nyfödde son, den…

Mer