Tredje söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 32:1-8 Rättvist skall en gång en konung regera,furstar härska med rättfärdighet. Alla skall de vara som värn mot stormen och skydd mot slagregn.De skall vara som bäckar i öknen,som klippblockets skugga i solpinat land. Då skall de seendes ögon inte slutas,de…

Mer

Första söndagen av Korstet & Fjärde av Elia

Första läsningen: Jes 33:13-16 De som är fjärran får höra vad jag gjort,de som är nära förnimmer min makt. Syndarna bävar i Sion,de gudlösa grips av skräck:”Vem kan bo vid en förtärande eld,vid ständigt brinnande lågor?” Den som lever rättfärdigt och talar sanning,den som…

Mer

Det heliga korsets upphöjelse

Första läsningen: Jes 52:13-53:12 Min tjänare skall ha framgång,han skall bli upphöjd, mäktig och ärad. Många förfärades över honom,så vanställt var hans yttre,så föga mänskligt hans utseende. Men nu får han många folk att häpna,och kungar förstummas inför honom,ty de ser något de aldrig…

Mer

Andra söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 30:15-22 Så sade Herren Gud, Israels Helige:Vänd om och var stilla,då kan ni räddas,genom lugn och tillit vinner ni styrka.- Men ni ville inte. Ni sade:”Nej, på hästar skall vi flyga fram.”Ja, hastig blir er flykt.”På snabba springare skall vi rida.”Ja,…

Mer

Pandemin: orsakat fattigdom bland 100 miljoner människor

Fattigdomsviruset. Hur många gånger under den här pandemin har vi inte hört detta uttryck. Precis som vi har gjort framsteg mot förverkligandet av ett vaccin mot Covid-19. Läkare och forskare har varit huvudpersonerna i ett oavbrutet arbete i månader. Frågan är om politiker har ansträngt sig lika mycket för att hitta ett annat vaccin, mot likgiltigheten. Upprepade gånger sedan pandemin bröt ut har påven påmint om att vi inte får släppa blicken från de fattiga.

 

Påven Franciskus

“Vi står inför en allvarlig livsmedelskris. Det beräknas att i slutet av 2020 finns det 121 miljoner fler människor som riskerar att dö av hunger än förra året”, avslöjar Caritas Internationalis talesman. ”Den heliga fadern har haft en profetisk röst under denna pandemi. Han har väglett oss i att vara smidiga och kreativa när det gäller att stödja de fattiga, och en väsentlig punkt som han påminner om är att världen måste vara annorlunda efter pandemin. Han hänvisar till behovet av att läka den sociala orättvisan, inte bara Covid-19. Och särskilt tänka på de fattigaste”.

 

Drabbat skolan

Bland konsekvenserna av pandemin är att skolor har stängt och det är svårt att få tillgång till grundutbildning. Det är ett problem som man fortfarande talar för lite om. “Över hela världen har barn inte kunnat eller kan fortfarande inte gå i skolan, vilket utesluter möjligheten, särskilt i de svåraste situationerna, att bygga en bättre framtid”, betonar Petrosillo. “Stängningen har lett till många problem, som större risk för hunger, utnyttjandet av barn, sexuella övergrepp och vi har också registrerat en ökning av barnäktenskap”. “Återupptagandet av skolgången så snart som möjligt är en absolut prioritering”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa hämtad från vaticannews.va

Mer

Första söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 31:1-9 Ve dem som drar ner till Egypten efter hjälp! De sätter sin lit till hästar,förtröstar på stridsvagnarnas mängd och den väldiga hopen av vagnskämpar. Till Israels Helige vänder de sig inte,de söker inte Herrens hjälp. Han är den som är…

Mer

Kyrkoträff för arbetsgrupper

Igår, måndag den 31 augusti, sammankallade hans höghet Biskop Saad Sirop Hanna, kyrkans olika aktiva grupper, styrelsemedlemmar och andra gemenskaper.  Inledande delen välkomnade Biskop Saad Sirop Hanna alla närvarande, följt av 15 min av böner, bibelstycken samt  psalmer.  Andra delen bestod av det fria…

Mer