Fjärde söndagen av sommaren

Första läsningen: Jes 9:7-16 Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gränsför Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelseskall göra detta. Herren sände ett ord mot Jakob, hans…

Mer

Tredje söndagen av sommaren

Första läsningen: Jes 5:1-7 Jag vill sjunga en sång om min älskade vän, en sång om min vän och hans vingård. Högt uppe på en bördig sluttning hade min vän en vingård. Han luckrade upp den och plockade sten och planterade ädelt vin. Han…

Mer

Andra söndagen av sommaren

Första läsningen: Jes 4:2-6 Den dagen skall det som Herren låter växa vara en prydnad och en heder för dem i Israel som räddats, och landets gröda skall vara deras stolthet och ära. Och den som är kvar i Sion, den som sparats i Jerusalem,…

Mer

Första söndagen av sommaren

Första läsningen: Apg 5: 12-16 Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall. Ingen annan vågade ansluta sig till dem, men folket satte dem högt, och mer än så: män och kvinnor i stort…

Mer

Sjunde söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 5:8-11 Ve er som samlar hus efter hus och lägger åker till åker, tills ingen mark finns kvar och ni ensamma äger landet! Detta har Herren Sebaot uppenbarat för mig: Sannerligen, de många husen skall stå öde, stora och ståtliga, men…

Mer