Andra sommarveckan

Första läsningen: Jes 4:2-6 Den dagen skall det som Herren låter växa vara en prydnad och en heder för dem i Israel som räddats, och landets gröda skall vara deras stolthet och ära. Och den som är kvar i Sion, den som sparats i Jerusalem,…

Mer

Första sommarveckan

Första läsningen: Apg 5:12-16 Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall. Ingen annan vågade ansluta sig till dem, men folket satte dem högt, och mer är så: män och kvinnor i stort antal…

Mer

Sjunde veckan av apostlarna

Första läsningen: Jes 5:8-11 Ve er som samlar hus efter hus och lägger åker till åker,tills ingen mark finns kvar och ni ensamma äger landet! Detta har Herren Sebaot uppenbarat för mig:Sannerligen, de många husen skall stå öde,stora och ståtliga, men tomma. En vingård…

Mer

Sjätte veckan av apostlarna

Första läsningen: Jes 2:1-5 Den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast,högst av bergen, överst bland höjderna.Alla folk skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma,och de skall säga:”Låt oss gå upp till Herrens berg,till Jakobs Guds tempel.Han skall…

Mer