Sjunde sommarveckan

Första läsningen: Jes 30:1-7 Ve er, trotsiga söner,säger Herren.Ni genomför planer mot min vilja,ni sluter fördrag mot min önskan.Så hopar ni synd på synd. Utan att rådfråga mig far ni ner till Egypten för att söka stöd hos farao,beskydd från Egypten. Men faraos stöd…

Mer

Sjätte sommarveckan

Första läsningen: Jes 29:13-23 Herren sade:Detta folk nalkades mig med ord,deras läppar ärade mig,men deras hjärtan var långt ifrån mig,deras gudsfruktan var inlärda människobud. Därför skall jag än en gång slå detta folk med förundran genom förunderliga gärningar.Då är det slut med de visas…

Mer

Femte sommarveckan

Första läsningen: Jes 28:14-22 Hör därför Herrens ord,ni som tar munnen så full,ni som härskar över detta folk i Jerusalem. Ni säger: ”Vi har slutit fördrag med döden,ett avtal med dödsriket:när stormfloden kommer skall den inte nå oss.Vi har gjort lögn till vårt värn,bländverk…

Mer

Jungfru Marie himmelsfärd

Första läsningen: Apg 1:12-14 Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas,…

Mer

Fjärde sommarveckan

Första läsningen: Jes 9:7-16 Väldet skall bli stort,fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike.Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt.Herren Sebaots lidelseskall göra detta. Herren sände ett ord mot Jakob,hans ord drabbade Israel….

Mer

Kristi förklaring

Första läsningen: Apg 1:21-26 Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela den tid då herren Jesus kom och gick ibland oss, från det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss – någon…

Mer

Tredje sommarveckan

Första läsningen: Jes 5:1-7 Jag vill sjunga en sång om min älskade vän,en sång om min vän och hans vingård.Högt uppe på en bördig sluttning hade min vän en vingård. Han luckrade upp den och plockade sten och planterade ädelt vin.Han byggde ett vakttorn,han…

Mer