Första söndagen i fastan

Första läsningen: Jes 58:1, 6-9 Ro­pa ut det så högt du kan, låt din röst lju­da som en hornstöt, förkun­na för mitt folk de­ras brott, för Ja­kobs ätt de­ras synd. Nej, det­ta är den fas­ta jag vill se: att du los­sar orättfärdi­ga bo­jor, sli­ter…

Mer

Sjunde söndagen efter Epifania

Första läsningen: Jes 42:5-8 Så säger Gud, Herren,han som har skapat himlen och spänt upp den,brett ut jorden med allt vad den alstrar,han som gett liv åt människorna där,livsande åt dem som vandrar på jorden:Jag, Herren, har i min trohet kallat dig,jag tar dig…

Mer

Sjätte söndagen efter Epifania

Första läsningen: Jes 63: 7-16 Jag vill förkunna Herrens kärlek,prisa Herren för allt han gjort för oss,allt det goda han gjort för Israels folki sin barmhärtighet och sin stora kärlek. Han sade: De är ju mitt folk,barn som aldrig sviker.Därför blev han deras räddare i…

Mer

Femte söndagen efter Epifania

Första läsningen: 5 Mos 18: 9-22 När du kommer till det land som Herren, din Gud, vill ge dig får du inte ta efter de skändligheter som folken där begår. Hos dig får det inte finnas någon som offrar sin son eller sin dotter på…

Mer