Tredje söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 5:13-6:5 En gång vid Jeriko fick Josua se en man som stod framför honom med draget svärd. Josua gick fram till honom och frågade: ”Hör du till oss eller till våra fiender?” Han svarade: ”Nej, jag är anförare för Herrens här. Nu…

Mer

Vår tro förde oss närmare Gud

Vi kommer till kyrkan för att delta i mässan, för eukaristin är kulmen av det kristna livet. Eukaristin livnär det andliga och själsliga inom oss, precis som mat är näringen för vår kropp. Ingenting kan skilja oss från att ta del av ta Kristi…

Mer

Andra söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 4:15-24 Herren sade till Josua: ”Befall prästerna som bär arken med förbundstecknet att stiga upp ur Jordan.” Då befallde Josua prästerna: ”Stig upp ur Jordan.” Knappt hade prästerna som bar Herrens förbundsark stigit upp ur Jordan och satt fötterna på torra marken, förrän Jordans…

Mer

Första söndagen i fastan

Första läsningen: Jes 58:1,6-9 Ro­pa ut det så högt du kan, låt din röst lju­da som en hornstöt, förkun­na för mitt folk de­ras brott, för Ja­kobs ätt de­ras synd. Nej, det­ta är den fas­ta jag vill se: att du los­sar orättfärdi­ga bo­jor, sli­ter sönder…

Mer

Sjunde söndagen efter Jesu dop

Första läsningen: Jes 42:5-8 Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden: Jag, Herren, har i min…

Mer