Sjätte söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 21:43-45 Så gav Herren Israel hela det land som han med ed hade lovat deras fäder, och de tog det i besittning och slog sig ner där. Och Herren lät dem få fred på alla sidor, så som han med ed hade…

Mer

Femte söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 9:15-27 Josua slöt ett fredsförbund med dem och lovade att de skulle få leva. Ledarna för menigheten bekräftade det med ed. Tre dagar efter det att förbundet slutits fick israeliterna veta att givoniterna var deras grannar och bodde alldeles i närheten. Då…

Mer

Fjärde söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 7:10-13 Då sade Herren till Josua: ”Stig upp! Varför ligger du där med ansiktet mot marken? Israeliterna har syndat och brutit det förbund som jag befallde dem att hålla. De tog av det som var vigt åt förintelse, de stal det och…

Mer

Tredje söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 5:13-6:5 En gång vid Jeriko fick Josua se en man som stod framför honom med draget svärd. Josua gick fram till honom och frågade: ”Hör du till oss eller till våra fiender?” Han svarade: ”Nej, jag är anförare för Herrens här. Nu…

Mer

Andra söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 4:15-24 Herren sade till Josua: ”Befall prästerna som bär arken med förbundstecknet att stiga upp ur Jordan.” Då befallde Josua prästerna: ”Stig upp ur Jordan.” Knappt hade prästerna som bar Herrens förbundsark stigit upp ur Jordan och satt fötterna på torra marken, förrän Jordans…

Mer