Sjätte söndagen efter Jesu dop

Första läsningen: Jes 63:7-16 Jag vill förkunna Herrens kärlek, prisa Herren för allt han gjort för oss, allt det goda han gjort för Israels folk i sin barmhärtighet och sin stora kärlek. Han sade: De är ju mitt folk, barn som aldrig sviker. Därför…

Mer

Femte söndagen efter Jesu dop

Första läsningen: Jes 48:12-20 Hör på mig, Jakob, Israel, som jag har kallat! Jag är Gud, jag är den förste och jag är den siste. Min hand lade jordens grund, min högra hand spände ut himlen. När jag kallade på dem stod de där….

Mer

Andra söndagen after Jesu dop

Första läsningen: Jes 45:11-18 Så säger Herren, Israels Helige, han som formar framtiden: Ställer ni frågor till mig om mina barn, ger ni mig order om mina händers verk? Det är jag som har skapat jorden och gjort människorna där. Jag har spänt upp…

Mer

Första söndagen efter Jesu dop

Första läsningen: 2 Mos 3:1-7 En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur…

Mer

Trettondedag jul

Första läsningen: Jes 4:2-6, 11:1-5 Den da­gen skall det som Her­ren låter växa va­ra en pryd­nad och en he­der för dem i Is­ra­el som räddats, och lan­dets gröda skall va­ra de­ras stolt­het och ära. Och den som är kvar i Si­on, den som spa­rats i…

Mer

Andra söndagen efter födseln

Första läsningen: 2 Mos 2:1-10 En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter, och hon blev havande och födde en son. Hon såg vilken fin pojke det var och höll honom gömd i tre månader. Sedan kunde hon inte gömma honom längre utan tog…

Mer