Andra söndagen after Jesu dop

Första läsningen: Jes 45:11-18

Så säger Herren, Israels Helige, han som formar framtiden: Ställer ni frågor till mig om mina barn, ger ni mig order om mina händers verk? Det är jag som har skapat jorden och gjort människorna där. Jag har spänt upp himlen med egna händer och ger order till hela dess här. Jag har i min trohet manat fram en man, vart han går jämnar jag hans väg. Han skall bygga upp min stad och släppa mitt bortförda folk utan betalning och utan lön, säger Herren Sebaot.

Så säger Herren: Det rika Egypten, det välmående Kushoch Sebas resliga folkskall tillfalla dig och bli ditt. De skall gå bakom dig, komma i bojor. De faller ner inför dig och ber med orden: ”Bara hos dig finns Gud, ingen annan finns, ingen annan är Gud.” Du är sannerligen en dold gud, Israels Gud, som ger räddning. Alla får blygas och känna skam, nesa blir avgudamakarnas lott. Men Israel räddas av Herren för evigt. Aldrig skall ni känna blygsel och skam, aldrig i evighet.18Så säger Herren, han som skapat himlen- han är Gud -han som format och frambragt jorden- han gav den en fast grund -han skapade den inte till att ligga tom utan gjorde den till att vara bebodd: Jag är Herren, ingen annan finns.

Andra läsningen: Heb 3:1-7

Bröder, ni heliga som har fått kallelsen till himlen, se därför på aposteln och översteprästen som vi bekänner oss till, Jesus, som var betrodd av den som hade utsett honom, så som Mose var betrodd i hela Guds hus. Men han har visat sig värdig större härlighet än Mose, liksom en byggmästare äras mer än det hus han har byggt. Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt allt är Gud. Väl var Mose betrodd i hela hans hus, men som tjänare, för att vittna om det som senare skulle förkunnas; Kristus däremot var som son betrodd att råda över hans hus. Och hans hus är vi, så länge vi behåller den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss.

Evangelium: Joh 1:1-14

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset.

Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.