Kaldeiska ungdomar

Vår ungdomsgrupp heter ”Kaldeiska ungdomar i Södertälje” eftersom den startades i kaldeiska kyrkan (Jungfru Maria kyrkan) i Södertälje. Gruppen är självklart öppen för alla kristna, alla är varmt välkomna!

Gruppens målgrupp är ungdomar mellan åldrarna 16 och 30 år. Då alla program sker på svenska, riktas målgruppen mot svensktalande ungdomar, men självklart är det öppet för alla att samverka. 

Vanligtvis träffas vi varje fredag klockan 19:00. Programmen kan bestå av:

 

  • Föreläsningar om bibeln och det sociala livet där vi kommer närmare Gud genom läran
  • Sociala aktiviteter där vi kommer närmare varandra och tillbringar tid av kärlek och glädje
  • Andliga stunder där vi förstärker kontakten med Gud, exempelvis genom att tillbe Jesu kropp, eukaristin
  • Utflykter, resor och läger där gruppen kommer väldigt nära varandra och Gud på en gång! En blandning av lära, skoj och bön.

Under fastetiden brukar vi dock delta i korsvägsandakten som sker på arabiska klockan 19:00, och därefter brukar vi samlas, fika, spela pingis eller anordna en enklare utgång. 

Vi vill ständigt öka antalet medlemmar, speciellt i början av året. Just nu är vi cirka 30 aktiva medlemmar varje fredag, men ibland brukar vi vara upp till 50 ungdomar. Vi försöker locka medlemmar genom att ha intressanta föreläsningar, erbjuda läger under sommaren och många roliga aktiviteter. Vi uppmanar alltid medlemmar att hämta en eller flera vänner till träffarna. 

Vår vision för i år är att komma närmare som en förening och bli som en familj! Lika minst att komma närmare Gud och även förstå hur man ska leva som en kristen ung människa idag! Sist men inte minst, har vi ett tema för detta år som handlar om vänskap och som lyder ”Ingen har större kärlek, än att han ger sitt liv för sina vänner”- Joh 15:13. Syftet med temat är att våra program och aktiviteter regelbundet kretsar kring det, vilket vi anser är ett sätt att hålla en röd tråd igenom hela året och dessutom så blir ungdomarna mer kunskapsrika inom ett visst specifikt ämne.

Vi har hela 9 personer som sitter i styrelsen som är villiga att erbjuda av sin fritid för att planera för gruppen inför varje träff. Styrelsen 2020 består av:

 

 

Utöver styrelsen har vi en andlig vägledare, Biskop Saad Sirop Hanna, som alltid är med oss under planeringsmöten och allt annat för att vägleda oss! Biskopen deltar även ofta i fredagsprogrammen och även vid resor, utflykter etc. 

Det finns många kommande event som planeras under 2020, allt från föreläsningar och diskussioner till aktiviteter, utflykter och läger. För att ta del av information om kommande aktiviteter, håll utkik på vår Facebook-grupp ”Kaldeiska ungdomar i Södertälje”. 

Slutord från ordförande:

Om inte du och jag är en del av kyrkan och försöker att lära oss om vår tro och ha en gemenskap med andra syskon i Jesu namn så kan inte våra program äga rum. Om inte du kommer till våra program på fredagar klockan 19.00 kan vi inte ha ett program, därför behövs du! 

Har du några önskemål eller andra förbättringar du vill se i ungdomsföreningen kan du kontakta ordförande eller en styrelsemedlem och uttrycka dig. Både din åsikt och närvaro betyder mycket för oss!

 

Tack så mycket från oss och hoppas vi ses på kommande träffar!