Kaldeiska ungdomar

Vår ungdomsgrupp heter ”Kaldeiska ungdomar i Södertälje” eftersom den startades i kaldeiska kyrkan (Jungfru Maria kyrkan) i Södertälje. Gruppen är självklart öppen för alla kristna, alla är varmt välkomna!

Gruppens målgrupp är ungdomar mellan åldrarna 16 och 30 år. Då alla program sker på svenska, riktas målgruppen mot svensktalande ungdomar, men självklart är det öppet för alla att samverka. Vanligtvis träffas vi varje fredag klockan 19:00. Programmen kan bestå av:

  • Föreläsningar om bibeln och det sociala livet där vi kommer närmare Gud genom läran
  • Sociala aktiviteter där vi kommer närmare varandra och tillbringar tid av kärlek och glädje
  • Andliga stunder där vi förstärker kontakten med Gud, exempelvis genom att tillbe Jesu kropp, eukaristin
  • Utflykter, resor och läger där gruppen kommer väldigt nära varandra och Gud på en gång! En blandning av lära, skoj och bön.

Under fastetiden brukar vi dock delta i korsvägsandakten som sker på arabiska klockan 19:00, och därefter brukar vi samlas, fika, spela pingis eller anordna en enklare utgång.

Vi vill ständigt öka antalet medlemmar, speciellt i början av året. Just nu är vi cirka 30 aktiva medlemmar varje fredag, men ibland brukar vi vara upp till 50 ungdomar. Vi försöker locka medlemmar genom att ha intressanta föreläsningar, erbjuda läger under sommaren och många roliga aktiviteter. Vi uppmanar alltid medlemmar att hämta en eller flera vänner till träffarna.

Vår vision för i år är att komma närmare som en förening och bli som en familj! Lika minst att komma närmare Gud och även förstå hur man ska leva som en kristen ung människa idag!

Vi har hela 7 personer som sitter i styrelsen som är villiga att erbjuda av sin fritid för att planera för gruppen inför varje träff. Styrelsen 2022 består av:

Är du intresserad av att veta mer om vår förening? Läs gärna vår stadgar som finns bifogad längre ner!

 

STADGAR

 

Tack så mycket från oss och hoppas vi ses på kommande träffar!