Fråga prästen

Välkommen till denna sida, här har du möjlighet att ställa viktiga frågor för dig och andra att veta något om kyrkan, kristen tro och kristen liv.

40 dagars fastan

Jesu fasta i öknen varade 40 dagar. Vissa fastar 50 dagar. Vad är rätt och göra? varför? Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindreberoende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastanuttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen. Det finns många sätt att markera fastetiden. Man kan exempelvis avstå frånsociala medier, för mycket användande av mobiltelefonen eller sötsaker,tobak, alkohol, kaffe, biobesök och annan

Läs mer »

Trosundervisning

Måste man komma alltid till trosundervisning? Undervisning i kristen tro hjälper oss att förstå och närma oss Jesus Kristusoch på så sätt bli bättre människor och komma närmare heligheten. Måletmed vårt liv är att bli helgon och förenas med Gud.

Läs mer »

Abort

Är det fel att göra abort ifall man verkligen måste? Kyrkans läran är alltid att värna, skydda och helga livet. Många blandar ihop och säger att kyrkan är emot det ena eller det andra, men kyrkan är FÖR livet och inte tvärtom.I Katolska kyrkans katekes Nr 2271står det: Från det första århundradet harkyrkan förklarat att varje framkallad abort är något moraliskt ont. Denna lära har inte förändrats. Den förblir oföränderlig. Direkt abort, d.v.s., avsedd som mål eller medel, står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen: Du skall inte döda ett foster genom fosterfördrivning, och du skall inte låta ett

Läs mer »

Karma

Kan man som kristen ”tro” på karma? Att tro på själva filosofin att man får tbx goda / dåliga gärningar? Karma är en del av en annan religion / trosuppfattning och därmed har inget med den kristna läran och tron att göra. Jesus lär oss att älska varandra och att handla enligt Guds vilja. Den kristna tron är den vackraste och finaste som finns!I Matteus evangeliet läser vi vad Jesus säger (Matt 7:12): Allt vad ni vill attmänniskorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vadlagen och profeterna säger.

Läs mer »

Prästskapet f. Antonius

Hur gammal var du när du gick i prästskola? Prästutbildningen är universitetsstudier och är akademiska. Man läser tre år filosofi och tre år teologi. I utbildningen ingår även en hel del psykologikurser, sociologi, kyrkorätt (juridik) samt en hel del praktik. Det tar alltså ca 6,5 år för att bli präst. För mig började min kallelse när jag var 17 år gammal och efter gymnasiet valde jag att gå i kloster och ville bli munk. Jag var franciskan munk i åtta år och under den tiden läste till präst, ett år i Stockholm och drygt fem år i Italien, i Assisi

Läs mer »

Livet & Döden

Varför föds vi men ändå ska dö sen? Vart hamnar vi sen? Gud ger oss livet som en gåva. Han skapar oss av kärlek, för att han älskaross och Han vill att under vårt liv ska lära känna Honom och älska varandra för att vi slutligen ska förenas med Honom och bli heliga män och kvinnor.Gud är i evigheten och det betyder att Gud är inte bunden till tid och rum. Så när vi människor frågar efter när och var är för att vi lever just i tid och rum och har våra begränsningar. Gud är inte begränsad. Gud är

Läs mer »

Diakoner

Vad är skillnaden mellan diakoner som bär kors och de som har på sig den röda stolan? De som bär kors på sig är egentligen ”lektorer” alltså de som har biskopenseller prästen uppdrag att läsa en läsning under Mässan. De som har stola runt halsen är subdiakoner/ akolyter, d.v.s har till uppgift att hjälpa till atttjänstgöra under gudstjänster och vid behov till och med dela ut den heligakommunionen. Ingen av dem är en diakon, men kallas så av gammal sedinom de orientaliska kyrkorna. Ordet diakon kommer från grekiskan ochbetyder = tjänare, på latin heter det ministrant (där även ordet ministerkommer)

Läs mer »

Bröd och vin blir Jesu kött och blod

Förstår inte hur brödet och vinet blir Jesu fysiska kött och blod! Vid den sista måltiden, när Jesus var med sina lärjungar instiftade han”eukaristin” när han delade brödet och sa ”ta och ät, detta är min kropp” och vinet när han sa ”ta och drick, detta är mitt blod”. Varje gång ni gör detta gör ni det till minne av mig. (se Matt 26:26 och Mark 14:22 och Luk 22:19 och även 1 Kor 11:24)Detta är alltså eukaristin, som var det som apostlarna firade i och som kyrkan har gjort i över 2000 år. Genom Guds Ord och den helige

Läs mer »

Vägen till frälsning

Att de som inte tar det inte får evigt liv, vilket skulle betyda att det är enda vägen till frälsning? Jesus säger ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadernutom genom mig” (Joh 14:6) Detta är vår kristna tro. Alla som tror på JesusKristus och följer honom och gör Guds vilja, får det eviga livet hos Fadern.Gud tvingar ingen.

Läs mer »

Bibelversen om tatueringar

Bibelversen om tatueringar, gäller den även idag eller bara då? Vår kropp är en gåva från Gud och som Jesus säger den helige Andes tempel.Därför ska vi ta hand om vår kropp. Om att tatuera sig brukar jag personligen säga att är du 100000% säker på att du vill göra det och ALDRIG kommer att ångra dig, då är det ok. Min erfarenhet är att de allra flesta brukar ångra sig efter några år. Kyrkan säger varken gör det eller gör inte det.

Läs mer »

Att döpa sig med när man är äldre?

Är det fel att vilja döpa sig med egen vilja när man är äldre? Genom dopets sakrament blir vi kristna och lemmar i Kristi kyrka. Ingen föds kristen, utan vi döps och upptas i den kristna gemenskapen genom vatten och i den Treenige Gudens Namn; Faderns Sonens och den helige Andens Namn. De allra flesta av oss är döpta som barn. Vi har fått det som gåva.Dopet är EN gång. Att ”döpa om sig” är som att förneka den helige Andesgåva som vi en gång har fått.

Läs mer »

Uppenbarelseboken och Jesu återkomst?

Hur ser du på uppenbarelseboken och Jesu återkomst? Uppenbarelseboken bör läsas med förklaringar. Det finns djupa band mellan den och den heliga Mässans liturgi. Uppenbarelseboken har ett stortsymboliskt värde och i alla tider har man kunnat och kan ta till sig den.Johannes hjälper oss att förstå historiens teologiska mening och den mäktiga avslutning som kyrkan och världen störtar fram emot. Boken ger inga inga exakta tider. Så kan vi hålla oss vakna. Jesus Kristus kan komma idag!

Läs mer »