Prästskapet f. Antonius

Hur gammal var du när du gick i prästskola?

Prästutbildningen är universitetsstudier och är akademiska. Man läser tre år filosofi och tre år teologi. I utbildningen ingår även en hel del psykologikurser, sociologi, kyrkorätt (juridik) samt en hel del praktik. Det tar alltså ca 6,5 år för att bli präst. För mig började min kallelse när jag var 17 år gammal och efter gymnasiet valde jag att gå i kloster och ville bli munk. Jag var franciskan munk i åtta år och under den tiden läste till präst, ett år i Stockholm och drygt fem år i Italien, i Assisi och Rom.