Karma

Kan man som kristen ”tro” på karma? Att tro på själva filosofin att man får tbx goda / dåliga gärningar?

Karma är en del av en annan religion / trosuppfattning och därmed har inget med den kristna läran och tron att göra. Jesus lär oss att älska varandra och att handla enligt Guds vilja. Den kristna tron är den vackraste och finaste som finns!
I Matteus evangeliet läser vi vad Jesus säger (Matt 7:12): Allt vad ni vill att
människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad
lagen och profeterna säger.