Karma

Kan man som kristen ”tro” på karma? Att tro på själva filosofin att man får tbx goda / dåliga gärningar? Karma är en del av en annan religion / trosuppfattning och därmed har inget med den kristna läran och tron att göra. Jesus lär…

Mer