Palmsöndagen

Första läsningen: Sak 9:9-12 Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag skall förinta alla stridsvagnar i…

Mer

Sjätte söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 21:43-22:9 Så gav Herren Israel hela det land som han med ed hade lovat deras fäder, och de tog det i besittning och slog sig ner där. Och Herren lät dem få fred på alla sidor, så som han med ed hade…

Mer

Femte söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 9:15-27 Josua slöt ett fredsförbund med dem och lovade att de skulle få leva. Ledarna för menigheten bekräftade det med ed. Tre dagar efter det att förbundet slutits fick israeliterna veta att givoniterna var deras grannar och bodde alldeles i närheten. Då…

Mer

Fjärde söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 7:10-13 Då sade Herren till Josua: ”Stig upp! Varför ligger du där med ansiktet mot marken? Israeliterna har syndat och brutit det förbund som jag befallde dem att hålla. De tog av det som var vigt åt förintelse, de stal det och…

Mer