Kallelsedagen

Den 18 september var en stor och lyckad dag för ungdomsföreningen “Kaldeiska Ungdomar i Södertälje”. Det var en speciell dag, nämligen “Kallelsedagen”! Kallelsedagens syfte i år var att deltagarna skulle hitta sig själva genom fyra olika personligheter som fyra olika föreläsare höll föredrag om….

Mer

Tredje söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 32:1-8 Rättvist skall en gång en konung regera, furstar härska med rättfärdighet. Alla skall de vara som värn mot stormen och skydd mot slagregn. De skall vara som bäckar i öknen, som klippblockets skugga i solpinat land. Då skall de seendes…

Mer

Andra söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 30:15-22 Så sade Herren Gud, Israels Helige: Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.- Men ni ville inte.16Ni sade: ”Nej, på hästar skall vi flyga fram. ”Ja, hastig blir er flykt. ”På…

Mer