Första söndagen efter födseln

Första läsningen: 1 Mos 21:1-9 Herren glömde inte sitt löfte till Sara utan gjorde med henne så som han hade sagt. Hon blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, vid den tid som Gud hade förutsagt. Abraham gav sin nyfödde son, den…

Mer

Gratulationer till Jungfru Maria

Första läsningen: Apg 1:1-14 I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han…

Mer

Juldagen

Första läsningen: Jes 7:10-16,9:1-3,9:6-7 Vi­da­re sa­de Her­ren till Ac­has: ”Begär ett tec­ken av Her­ren, din Gud, ner­i­från döds­ri­ket el­ler uppi­från höjden.” Men Ac­has sva­ra­de: ”Nej. Jag vill in­te sätta Her­ren på prov.” Då sa­de Je­sa­ja: ”Lyss­na nu, Da­vids ätt! Är det in­te nog att ni miss­tror människors…

Mer

Fjärde söndagen av bebådelsen

Första läsningen: 1 Mos 24:50-60 Laban och Betuel svarade: ”Detta kommer från Herren, vi har ingenting att säga. Här är Rebecka. Ta henne med dig, må hon bli hustru åt din husbondes son, så som Herren har sagt.” När Abrahams tjänare hörde deras svar föll han…

Mer

Adventsbön i pandemins tid

                            Adventsbön i pandemins tid Kom, Herre Jesus Kristus, till vår värld som hungrar och törstar efter dig, vår Frälsare. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem. Kom och förnya jordens ansikte, befria oss från hat och förtryck, från sjukdom…

Mer

Tredje söndagen av bebådelsen

Första läsningen: 1 Mos 18:1-15 Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och…

Mer

Påven Franciskus besöker Iraq 2021

Påven Franciskus

Väldigt glädjande nyheter Heliga stolen tillkännagav idag nyheten om påven Franciskus besök till Irak. På inbjudan av hans salige kardinalen Louis Raphael Sako , skall hans helighet påven Franciskus besöka Irak under tidsperioden 5 – 8 mars 2021. Påvens besök avser flera städer: huvudstaden…

Mer

JUNGFRU MARIAS UTKORELSE OCH FULLKOMLIGA RENHET

Första läsningen: Vish 7:21-40 allt lärde jag känna, det dolda och det synliga,22ty jag fick undervisning av visheten,hon som med sin konst har format allt.I visheten bor en ande som är förnuftig och helig,ensam i sitt slag, mångfaldig till formen,tunn, lättrörlig, klarsynt, ogrumlad,tydlig, okränkbar,…

Mer

Andra söndagen av bebådelsen

Första läsningen: 4 Mos 22:20-25 På natten kom Gud till Bileam och sade: ”När nu de här männen har kommit för att hämta dig, så följ med dem. Men du får inte göra något annat än vad jag befaller dig.” På morgonen steg Bileam…

Mer