Liturgin Och Böner

Liturgin är Kristi verk; men den är också en handling som hans kyrka utför. Den förverkligar och framställer kyrkan som synligt tecken på gemenskapen med Gud och människor genom Kristus.