Ni barn, lyd era föräldrar i allt, ty så bör det vara bland kristna

Trosundervisning

Trosundervisning

Låt Barnen Komma Hit Till Mig Och Hindra Dem Inte: Guds Rike Tillhör Sådana Som De

Trosundervisning är en oerhört viktigt del i kyrkan. Den är grunden till att man lär
känna Gud och allt som tillhör vår tro kristendomen. Alla våra barn i kyrkan är vår
grund därför gör vi vårt yttersta och bästa för att just de ska ha en bra grund och lära om
vår tro, att de ska älska Gud vår fader.

Trosundervisning i Jungfru Maria kyrkan är alltid på en lördag. Vi inleder alltid med en
bön tillsammans med biskopen för att därefter sätta igång undervisning som pågår i två
timmar. Vid speciella tillfällen så som jul, påsk och sommaravslut brukar vi arrangera
större aktiviteter som våra barn få ta del av och som brukar uppskattas av både barnen
och föräldrarna!

Trosundervisning är uppdelat i två delar. Detta på grund av brist på lokaler.

Ålderar:
6-10 år: Lördag kl. 10:00 – 12:00
11-15 år: Lördag kl. 12:30 – 14:30
Första kommunionen: Lördag kl. 12:30 – 14:30

Ungdomsgruppen: Torsdag kl. 18:30 – 20:30

Vi välkomnar alla barn från 6 år upp till 18 år, har du barn som inte är registrerade? Då
får ni gärna ta chansen att testa vara med och se hur det är. Kom gärna förbi!

Att känna Gud och hans kärlek

Våra Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Första kommunionen

Ungdomar

kateketer

Att leda andra till intimitet och gemenskap med Jesus Kristus

Barn är en gåva från Herren, livsfrukt är en lön

registrera ditt barn till Trosundervisning