F. Ragheeds brödraskap

Föreningen Father Ragheeds Fraternity (Fraternity = brödraskap) registrerades 2010 men dess grund sträcker sig till ett år tidigare, närmare till årsdagen då vår kära vän Fader Ragheed brutalt sköts till döds tillsammans med tre andra diakoner. Många undrar säkert hur det har gått för denna förening och varför grundades det över huvudtaget. Många frågetecken om vad vi gör och varför just det hans namn nämns medan det finns andra präster som också dödats för Jesus namn och bevittnat sin tro.

Fader Ragheed hade många goda sidor, och en av dessa var hans hjälpande hand till behövande och utsatta människor. På årsdagen beslutades att hedra martyren och hans namn genom att fortsätta med det karitativa arbetet han gjorde. Detta sker inte endast ekonomiskt utan även andligt. Efter att fler fäder fallit offer och bevittnad sin tro och dödats för Jesus namn har föreningen valt att ära deras namn via föreningen. Ärkebiskopen Faraj Rahho föreslog att utse en dag i juni som man kan fira minnet för alla präster som dödats i Irak och ära deras namn och sprida deras vittnesbörd .

Föreningen har en styrelse som kallar till sammanträde varje månad, till mötet kallas även alla medlemmar och nya intresserade individer. Vi är en öppen förening och därför är alla välkomna att bidra med sina idéer och förslag. I dagsläget har vi ca 30 medlemmar som jobbar hårt för att kunna liva upp förenigen och kunna komma med nya idéer. Oftast är det en syster, en präst eller båda och näravarnade under mötet. Vi inleder våra möten med besök till en familj innan mötet, självklart några representanter och inte hela gruppen, där vi ber med dem, läser ur bibeln och försöker ha en kort diskussion om stycket vi läste. Besöket vara i 30-45 min sedan går vi vidare för att träffa resten av gruppen som brukar vara samlad i kyrkans lokal. Mötet där inleds med en bön följd av ett stycke uppläst ur bibeln. Sedan en kort diskussion om detta. Därefter presenteras dagordningen och genomgång sker punkt för punkt. Mötet avslutas med bön och protokollet sammanställs till nästa möte.

Father Ragheeds Fraternity brukar synas på de flesta kyrkliga aktiviteterna, där det är en stor samling och möjligheten där är att synas för många människor som möjligt och nå dem och får deras stöd. De senaste åren har vi varit i andra kyrkor och ordna kyrkkaffe, sålt smörgåsar, ordnat en basar, böcker mm. Intäkterna från dessa aktiviteter skänks till behövande och drabbade i Irak.

Alla som stödjer father Ragheeds Fraternity är personer som hört talas om honom, eller kände honom eller bara vill skänka ett bidrag till behövande. Vi vill idag tacka alla för stödet vi fått och får från er, det är av stor vikt att nämna er eftersom ni är källan till andras glädje. Father Ragheeds fraternity är endast en mellanhand som ser till att ert stöd når fram till rätt person. Bland annat har father Ragheeds fraternity skickat bidrag till Bet Anja, Drabbade i seyadat il Najat, Ragheed karitativa apotek i Erbil, diverse månatliga bidrag till familjer sedan 2009.

Avslutligen vill Father Ragheeds fraternitys aktiva medlemmar tacka alla som bidragit med all stöd förenignen behövt att leverera ett leende människor som fallit offer för fattigdom, krig, och förtryck. vill Father Ragheeds fraternitys aktiva medlemmar understryka ett citat från bibeln som utgör grunden för dess karitativa arbete. Evangeliet enligt Matteus kapitel 25, vers 34 – 40 ”Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: Kom ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös, och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen skall svara: Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder har ni gjort för mig.”

Vi välkomnar alla era synpunkter och förfrågningar om organisationen via vår e-post: fr.ragheedgroup@ gmail.com

För er alla som vill skänka pengar , kan ni göra det till följande PG : 54 84 85-2 Ni kan också skänka pengar genom att skriva fr och summan ni vil bidra med via SMS till 72672 . Ni kan bidra från 10 kr till 200 kr