Femte veckan av apostlarna

Första läsningen: Jes 1:21-31 Ack, en sköka har hon blivit, den trofasta staden, hon som var uppfylld av rätt, en boning för rättfärdighet -nu bor det mördare där. Ditt silver har blivit slagg, ditt vin är utspätt med vatten. Dina sturska stormän är tjuvars…

Mer

Tre invokationer till den Lauretanska litanian

“Mater Misericordiae”, “Mater Spei” och “Solacium migrantium”. Påven Franciskus lägger till tre titlar att åkalla Jungfru Maria med i den Lauretanska litanian. På dagen då kyrkan firar Jungfru Marias Obefläckade Hjärta, meddelade den Påvliga Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning att den antika Lauretanska litanian…

Mer

Enade i bön med påven

Bön, välsignelse och fullständig avlat: den kristna världen var förväntansfull inför påvens bön på Petersplatsen 27 mars kl 18 för den lidande världen. Den kristna församlingen i Qaraqosh i Irak bad tillsammans med påven. Från kyrkan tillägnad helige Behnam och hans syster Sarah i…

Mer

Oro över en ökning av coronasmittade

Katolska kyrkan i Sverige oroad över ökning av coronasmittade Det ökande antalet fall av covid-19 i Sverige oroar också den katolska kyrkan. Kardinal Anders Arborelius är särskilt bekymrad över utbrotten inom åldringsvården, enligt syster Anna Mirijam Kaschner, generalsekreterare för den nordiska biskopskonferensen i podcast-serien…

Mer

Bortförd i Irak

Veritas Förlag har gett ut en svensk översättning av den verkliga berättelsen om hur en katolsk präst i Irak togs tillfånga av muslimska extremister i augusti 2006. Det är en berättelse om våld, tortyr och kaos. Men också om kärlek, förlåtelse och en stark…

Mer

Patriarken Sako önskar att Europa ska hjälpa

I en intervju med Vatican News talar den kaldéisk-katolske patriarken kardinal Louis Raphael Sako om kristnas situation i krigsdrabbade länder och om gemensamt engagemang mot islamisk fundamentalism. Den kaldéisk-katolske patriarken kardinal Sako är ordförande för de katolska biskoparna i Irak och i februari nominerade…

Mer

Fjärde veckan av apostlarna

Första läsningen: Jes 1:2-6, 16-17 Hör, him­mel, och lyss­na, jord! Her­ren ta­lar. Barn har jag fost­rat och vårdat, men nu har de bru­tit med mig. Ox­en känner sin hus­bon­de och åsnan sin her­res krub­ba, men Is­ra­el känner in­te sin her­re, mitt folk har ing­et…

Mer

Helgonförklaringsprocess inleds för kaldeisk präst

Kongregationen för helgonförklaringar har givit tillstånd till inledningen av kanoniseringsprocessen för den irakiske kaldeiske prästen Raghiid Ganni och diakonerna Basman Yousef Daud, Wahid Hanna Isho och Gassan Isam Bidawid som dödades den 3 juni 2007 av en grupp beväpnade män i Mosul. Deras matyrium…

Mer

Tredje veckan av apostlarna

Första läsningen: Jes 1:1-9 Detta är de syner om Juda och Jerusalem som Jesaja, Amos son, såg när Ussia, Jotam, Achas och Hiskia regerade i Juda. Hör, himmel, och lyssna, jord! Herren talar. Barn har jag fostrat och vårdat, men nu har de brutit…

Mer

Kristi kropps och blods

Första läsningen: Mal 1:6-11 En son visar aktning för sin far och en tjänare för sin herre. Men om jag är fader, var är aktningen för mig? Om jag är herre, var är vördnaden för mig? Det säger Herren Sebaot till er präster, ni…

Mer