Oro över en ökning av coronasmittade

Katolska kyrkan i Sverige oroad över ökning av coronasmittade

Det ökande antalet fall av covid-19 i Sverige oroar också den katolska kyrkan. Kardinal Anders Arborelius är särskilt bekymrad över utbrotten inom åldringsvården, enligt syster Anna Mirijam Kaschner, generalsekreterare för den nordiska biskopskonferensen i podcast-serien ”Himmelklar – Fürchtet euch nicht”. Hon själv hänvisade till de flyktingcentra som drivs av kyrkan. ”Om viruset bryter ut där, kommer det att bli mycket, mycket svårt”, säger den tyskfödda ordenssystern.

Kaschner sade sig vara lättad över lättnaderna i åtgärderna mot coronasmittan i de övriga nordiska länderna. ”Våra troende har under fyra veckor inte kunnat besöka en enda mässa och ta emot kommunionen.” Liksom i Centraleuropa har man inte kunnat fira påsk. ”Det har vållat många katoliker stor smärta”. En stor utmaning har varit att det i lantliga områden i Norge och Finland endast finns få kyrkor inom stora områden, vilket medfört att gudstjänstbesökare från delvis avlägsna platser kom att träffa varandra.

Kongregationen Det dyrbara blodets missionssystrar har drabbats hårt av coronautbrottet. I det nederländska moderhuset har fem systrar avlidit och ytterligare flera smittats. I en station i Sydafrika dog inom en vecka fem systrar och 21 insjuknat. “Vi räknar med att sannolikt ytterligare dödsfall kommer att inträffa.”

Kaschner finner det hoppingivande att människorna i de nordiska länderna, trots lättnaderna, kommer att vara försiktiga och åtlyda reglerna. Hon är övertygad om att många människor i sitt umgänge efter att pandemin är över kommer att ha lärt sig ett och annat.

Syster Anna Mirijam Kaschner är sedan 2009 generalsekreterare för den nordiska biskopskonferensen. Till denna hör de katolska biskoparna i Oslo, Trondheim, Tromsö, Köpenhamn, Helsingfors, Stockholm och Reykjavik, samt flera pensionerade biskopar. Dess uppgift är bland annat att främja det kyrkliga arbetet i de nordiska stiften, som har totalt 340 000 katoliker, samt underlätta kontakterna med den katolska kyrkan i Europa och världen.

signum