Enade i bön med påven

Bön, välsignelse och fullständig avlat: den kristna världen var förväntansfull inför påvens bön på Petersplatsen 27 mars kl 18 för den lidande världen. Den kristna församlingen i Qaraqosh i Irak bad tillsammans med påven.

Från kyrkan tillägnad helige Behnam och hans syster Sarah i Quaraqosh, som har återuppbyggts efter att den förstördes av IS, berättar fader Georges Jahola för Vatican News om hur hans församling förberedde sig inför bönen med påven via direktsändningen från Petersplatsen 27 mars för alla dem i världen som kämpar mot coronaviruset: patineter, läkare, sjuksköterskor och volontärer samt för att få välsignelsen och fullständig avlat.

Det kristna hoppet

Fader Jahola berättar att de kristna i Irak tar till sig varje appell om hopp, som ger dem möjligheten att leva sin tro på bästa sätt, och särskilt om appellen kommer från påven och är en vädjan om böner.

Han berättar att församlingen är mycket oroad över Covid-19-smittan av många olika anledningar, för både för den fysiska och den andliga hälsan. Det verkar som det onda vinner säger han men betonar att vi endast genom tron kan övervinna denna kris och inbjuder till ständiga böner som särskilt riktas till vårdsektorn och till de sjuka.