Tre invokationer till den Lauretanska litanian

“Mater Misericordiae”, “Mater Spei” och “Solacium migrantium”. Påven Franciskus lägger till tre titlar att åkalla Jungfru Maria med i den Lauretanska litanian.

På dagen då kyrkan firar Jungfru Marias Obefläckade Hjärta, meddelade den Påvliga Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning att den antika Lauretanska litanian ska få ytterligare tre titlar, med vilka man åkallar Jungfru Marias förbön.

Tre nya invokationer

Mater Misericordiae, Barmhärtighetens Moder, Mater Spei, Hoppets Moder, och Solacium migrantium, Migranternas tröst – dessa är de tre nya invokationerna som påven Franciskus vill lägga till den Lautetanska litanians befintliga 51 titlar på Jungfru Maria.

Msgr. Roche,  kongregationens sekreterare, förklarar de tre nya titlarna, med hjälp av bilden av en sol med många strålar. De århundraden gamla invokationerna till Jungfru Maria som traditionellt avslutar rosenkransbönen, får nu tre nya strålar.

De kristna har genom århundradena åkallat Jungfru Maria med otaliga titlar och åkallelser, läser vi i brevet undertecknat prefekten, kardinal Robert Sarah och sekreterare msgr. Arthur Roche, som förtydligar att “den första invokationen kommer att placeras efter Mater Ecclesiae, den andra efter Mater divinae gratiae, den tredje efter Refugium peccatorum“.

Roche: böner som föds ut livets utmaningar

Den Lauretanska litanian, som har fått sitt namn från Mariasanktuariet i Loreto, där de föddes, är starkt kopplad till kyrkans och mänsklighetens olika livsmoment, säger msgr. Roche. Den Påvliga kongregationen för Gudstjänstliv och sakramentsförvaltning understryker att även i denna tid, som präglas av osäkerhet och förvirring, åkallar Guds folk Vår Fru, fulla av tillgivenhet och tillit.

Ständigt nya invokationer

Msgr. Arthur Roche påminner om att olika påvar har lagt till invokationer i litaniorna under historiens gång. Johannes Paulus II la till invokationen Familjens Drottning. Invokationerna svarar på ett verkligt ögonblick som utgör en utmaning för människorna.

-Vi vet att rosenkransen är en kraftfull bön, och i detta ögonblick är det viktigt att åkalla Jungfru Marias förbön för dem som lider av Covid-19 och, bland dem, migranter som samtidigt måste fly från sina länder. Tolv invokationer hänvisar till Jungfru Maria som moder; sex åberopar henne som Jungfru. Tretton titlar härrör från Gamla testamentet, följt av fyra som kallar henne hjälpare och förespråkare. De sista tretton åkallar Maria som drottning.

Lauretanska Litanians historia

Den Lauretanska litanian, vars namn kommer från Mariasanktuariet Casa Santa, i Loreto, är känd från mitten av 1500-talet.

Den äldsta kända formen av litanior till Jungfru Maria finner man på 1100-talet, och består av 73 invokationer. Den innehåller titlar som t.ex. Flos virginitatis, Jungfrulighetens blomma, Forma sanctitatis, Helighetens Modell, Hymnus cælorum, Himmelens hymn, Luctus infernorum, helvetes sorg,  utöver de invokationer som vi känner till.

Endast påven får göra tillägg

Endast en påve har makt att lägga till nya invokationer till litanian. Pius V introducerade, Auxilium christianorum, Du de kristnas hjälp, efter segern i slaget i Lepanto 1571. Den 11 juli 1587 godkände påven Sixtus V litanian, med bullan Reddituri, och gjorde den till en bön med avlat för dem som reciterade den.

Du Moder utan fläck

1768 införde Clemens XIII Mater immaculata, Du obefläckade Moder, på begäran av kungen av Spanien Carlos III.

Titeln Regína sine labe origináli concépta, Du Drottning, avlad utan arvsyndens fläck, lade Pius IX till 1846, även om han proklamerade dogmen om den obefläckade avlelsen först åtta år senare, 1854.

Åkallan Regina Sanctorum omnium, Alla de Heligas Drottning, lades till av påven Pius VII när han återvände till Rom efter sin långa fängelseperiod på Napoleons order.

Leo XIII och Jungfru Maria

Rosenkranspåven Leo XIII la till Regina sacratissimi Rosarii, Du Drottning av den Heliga Rosenkransen,1883, och gjorde oktober månad till rosenkransens månad, då den katolska kyrkan firar Madonna del Rosario, Rosenkransens Jungfru, den 7 oktober, som är årsdagen för det historiska slaget i Lepanto. 1903 introducerade Leo XIII även Mater boni consilii, Du det Goda Rådets Moder, som en hyllning till helgedomen i Genazzano, hans hemstad.

Freden, dogmen och kyrkan

Benedictus XV la till Regina pacis, Fredens Drottning, 1917, under Första världskriget, medan Pius XII beslutade att inför Regina i caelum assumpta, efter dogmen om Jungfru Marias upptagning i himlen, 1950. Mater Ecclesiae, Kyrkans Moder lades till av Johannes Paulus II 1980, liksom Regina familiae, Familjens Drottning, 1995. Och idag lade påven Franciskus till Mater Misericordiae, Barmhärtighetens Moder, Mater Spei, Hoppets Moder, och Solacium migrantium, Migranternas tröst.