Helgonförklaringsprocess inleds för kaldeisk präst

Kongregationen för helgonförklaringar har givit tillstånd till inledningen av kanoniseringsprocessen för den irakiske kaldeiske prästen Raghiid Ganni och diakonerna Basman Yousef Daud, Wahid Hanna Isho och Gassan Isam Bidawid som dödades den 3 juni 2007 av en grupp beväpnade män i Mosul.

Deras matyrium ägde rum på pingstdagen intill Helige Andens kaldeiska kyrka efter mässan. I fader Gannis liv förverkligade sig något som endast nåden kan utföra, säger en präst. “Vi tänker kanske att det handlar om en hjälte, d.v.s. någon som kan göra något unikt, men då löper vi risken att förvandla kristendomen till heroism. En martyr är inte en hjälte utan ett vittne. I kyrkan skapar hjältarna problem, för de talar om sig själva. Martyrerna däremot talar om Kristus och vittnar om Honom”.

Kongregationen för helgonförklaringsprocesser [Congregatio de Causis Sanctorum, övers. anm.] har lagt fram det så kallade nihil obstat, det vill säga beslutet att det inte föreligger något hinder. Därmed kan stiftets saligförklaringsprocess för den kaldeisk-katolske prästen Raghiid Ganni och subdiakonerna Basman Yousef Daud, Wahid Hanna Isho och Gassan Isam Bidawed inledas.