Abort

Är det fel att göra abort ifall man verkligen måste?

Kyrkans läran är alltid att värna, skydda och helga livet. Många blandar ihop och säger att kyrkan är emot det ena eller det andra, men kyrkan är FÖR livet och inte tvärtom.
I Katolska kyrkans katekes Nr 2271står det: Från det första århundradet har
kyrkan förklarat att varje framkallad abort är något moraliskt ont. Denna lära har inte förändrats. Den förblir oföränderlig. Direkt abort, d.v.s., avsedd som mål eller medel, står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen: Du skall inte döda ett foster genom fosterfördrivning, och du skall inte låta ett nyfött barn förgås.

Gud, som är livets Herre, har åt människan anförtrott den höga uppgiften att tjäna livet, och människan skall på ett sätt som är henne värdigt fullgöra den. Livet måste därför skyddas med allra största omsorg alltifrån konceptionen: abort och barnamord är avskyvärda brott.