Abort

Är det fel att göra abort ifall man verkligen måste? Kyrkans läran är alltid att värna, skydda och helga livet. Många blandar ihop och säger att kyrkan är emot det ena eller det andra, men kyrkan är FÖR livet och inte tvärtom.I Katolska kyrkans…

Mer