Uppenbarelseboken och Jesu återkomst?

Hur ser du på uppenbarelseboken och Jesu återkomst?

Uppenbarelseboken bör läsas med förklaringar. Det finns djupa band mellan den och den heliga Mässans liturgi. Uppenbarelseboken har ett stort
symboliskt värde och i alla tider har man kunnat och kan ta till sig den.
Johannes hjälper oss att förstå historiens teologiska mening och den mäktiga avslutning som kyrkan och världen störtar fram emot. Boken ger inga inga exakta tider. Så kan vi hålla oss vakna. Jesus Kristus kan komma idag!