Att döpa sig med när man är äldre?

Är det fel att vilja döpa sig med egen vilja när man är äldre?

Genom dopets sakrament blir vi kristna och lemmar i Kristi kyrka. Ingen föds kristen, utan vi döps och upptas i den kristna gemenskapen genom vatten och i den Treenige Gudens Namn; Faderns Sonens och den helige Andens Namn. De allra flesta av oss är döpta som barn. Vi har fått det som gåva.
Dopet är EN gång. Att ”döpa om sig” är som att förneka den helige Andes
gåva som vi en gång har fått.