Vägen till frälsning

Att de som inte tar det inte får evigt liv, vilket skulle betyda att det är enda vägen till frälsning?

Jesus säger ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern
utom genom mig” (Joh 14:6) Detta är vår kristna tro. Alla som tror på Jesus
Kristus och följer honom och gör Guds vilja, får det eviga livet hos Fadern.
Gud tvingar ingen.