Bröd och vin blir Jesu kött och blod

Förstår inte hur brödet och vinet blir Jesu fysiska kött och blod!

Vid den sista måltiden, när Jesus var med sina lärjungar instiftade han
”eukaristin” när han delade brödet och sa ”ta och ät, detta är min kropp” och vinet när han sa ”ta och drick, detta är mitt blod”. Varje gång ni gör detta gör ni det till minne av mig. (se Matt 26:26 och Mark 14:22 och Luk 22:19 och även 1 Kor 11:24)
Detta är alltså eukaristin, som var det som apostlarna firade i och som kyrkan har gjort i över 2000 år. Genom Guds Ord och den helige Ande förvandlas brödet och vinet på ett hemlighetsfullt sätt till Kristi Kropp och till hans dyrbara Blod. Det är ett av de VIKTIGASTE sakramenten i kyrkans liv.
Eukaristin som Jesus instiftar vid sista måltiden blir ”minnet” av hans offer.
Jesus innesluter apostlarna i sin egen offerhandling och uppmanar dem att
fortsätta den. Därmed gör Jesus sina apostlar till det Nya förbundets präster: ”För deras skull helgar jag mig till offer, för att också de ska helgas genom sanningen (Joh 17:19)