Diakoner

Vad är skillnaden mellan diakoner som bär kors och de som har på sig den röda stolan?

De som bär kors på sig är egentligen ”lektorer” alltså de som har biskopens
eller prästen uppdrag att läsa en läsning under Mässan. De som har stola runt halsen är subdiakoner/ akolyter, d.v.s har till uppgift att hjälpa till att
tjänstgöra under gudstjänster och vid behov till och med dela ut den heliga
kommunionen. Ingen av dem är en diakon, men kallas så av gammal sed
inom de orientaliska kyrkorna. Ordet diakon kommer från grekiskan och
betyder = tjänare, på latin heter det ministrant (där även ordet minister
kommer) och betyder samma sak. I kyrkan finns det bara tre vigningar, alltså tre ämbeten, diakon, präst och biskop. Allt annat är titlar som finns inom kyrkans hierarki, t.ex ärkebiskop, kardinal och till och med påve. Påven är biskopen för Roms stift. Eftersom aposteln Petrus dog som martyr i Rom, så är påven Petrus efterträdare. Petrus är den främste bland apostlarna, han fick uppdraget av Jesus Kristus att leda kyrkan och därför är påven HELA den världsvida och katolska Kyrkans ledare. Se Matteus evangeliet (Matt 16:13-20) och i Johannes evangeliet (Joh 21:15-19).