Diakoner

Vad är skillnaden mellan diakoner som bär kors och de som har på sig den röda stolan? De som bär kors på sig är egentligen ”lektorer” alltså de som har biskopenseller prästen uppdrag att läsa en läsning under Mässan. De som har stola runt…

Mer