Livet & Döden

Varför föds vi men ändå ska dö sen? Vart hamnar vi sen? Gud ger oss livet som en gåva. Han skapar oss av kärlek, för att han älskaross och Han vill att under vårt liv ska lära känna Honom och älska varandra för att…

Mer

Vägen till frälsning

Att de som inte tar det inte får evigt liv, vilket skulle betyda att det är enda vägen till frälsning? Jesus säger ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadernutom genom mig” (Joh 14:6) Detta är vår kristna tro. Alla som tror…

Mer