40 dagars fastan

Jesu fasta i öknen varade 40 dagar. Vissa fastar 50 dagar. Vad är rätt och göra? varför?

Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre
beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan
uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen. Det finns många sätt att markera fastetiden. Man kan exempelvis avstå från
sociala medier, för mycket användande av mobiltelefonen eller sötsaker,
tobak, alkohol, kaffe, biobesök och annan underhållning eller alltför mycket
tv-tittande, dataspelande och internetsurfande. Faste- och abstinensdagar På askonsdagen och långfredagen är man förpliktad till fasta och abstinens.
Fastebudet gäller alla vuxna tills de fyllt 60 år, abstinensen – budet att avstå
från kött – alla som har fyllt 14 år. Gammal tradition i Östkyrkan (orientaliska kyrkor) brukar man fasta 50 dagar, dvs även söndagar.