Vår tro förde oss närmare Gud

Vi kommer till kyrkan för att delta i mässan, för eukaristin är kulmen av det kristna livet. Eukaristin livnär det andliga och själsliga inom oss, precis som mat är näringen för vår kropp. Ingenting kan skilja oss från att ta del av ta Kristi kropp (blod), varken i svårigheter eller i sjukdom och inte heller i nöd eller i lidande. Eukaristin ger oss styrkan och glädjen att fortsätta vår livsresa.

Kyrkan betyder för oss: skeppet som leder oss till ett säkert land. Det är taket som förenar oss som bröder och systrar, som vi delar tillsammans utifrån en personlig relation med Jesus Kristus. Som aposteln Paulus säger i sitt brev till 1 Korinthierna (12:13): ”För vi är alla judar eller icke-judar, slavar eller fria, vi döptes med en ande för att vara en kropp från en ande.” Det betyder också för oss att Guds närvaro är förenad i oss.

Vi vill betona att trots Corona pandemin, vår tro förblev fastare och starkare. Vår tro förde oss närmare Gud i ett större djup och vårt hopp bekräftades. Under Coronas tid har våra hem blivit små kyrkor, vi har fått många välsignelser. I nöden av denna epidemi, och trots ibland frustrationen, har varken den psykiska och fysiska trötthet stört vår inre frid. Den kommer inte heller att frånta eller hindra  vår glädje, och vårt hopp försvinner aldrig. ”Då ska den Allsmäktige vara din glädje, och du kommer att höja ditt ansikte stolt för honom.” Job: (22: 26-27).

Budskapet som vi vill förmedla till kommande generationer är: – att förbli ståndaktiga i sin tro och sträva efter att fördjupa sig i deras tros principer, följa deras kyrka, deras liturgi och deras Kaldeiska liturgi.

Känslan av att delta i det gudomliga offret är: När vi tar emot Kristi kropp så renar den vårt inre, vår kropp och själ. Den förenar oss i en kropp och i en själ.  Den stora helige Augustinus säger: “När vi blir delaktiga i enheten i Kristi kropp, avlägsnas varje motsatt hinder och vi tar oss friheten att känna till det.” Nattvarden hjälper oss som troende att förena oss med Gud.

Mariam Towanitha Kören